Właścicielem sklepu internetowego jest :
Zakład Tapicerski –Leszek Cisek.
36-073 Strażów 118.
NIP 813-245-57-01.


1 Zakład Tapicerski prowadzi sprzedaż własnych wyrobów -pokrowców na materace , przez internet , na teranie ograniczonym do obszaru Polski.Zakład zobowiązuje się dostarczać zamówione pokrowce bez wad  , wraz z pokrowcem klient otrzymuje paragon fiskalny lub fakturę ( na życzenie ) zgodnie z danymi podanymi w zamówiniu 

2 Klient podczas zakupu określa indywidualnie wymiary (wybiera wysokość) i pokrowiec jest szyty dopiero po złożeniu zamówienia , na wymiar który został podany (wybrany) przez klienta.Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje automatycznie mail z treścią zamówienia i wybranym sposobie zapłaty .

4 Pokrowiec ze względu na to iż jest szyty indywidualnie na podany podczas zakupu wymiar (wysokość) jest traktowany jako produkt wykonywany na indywidualne zamówienie w którym to klient określa indywidualnie właściwości (wysokość) i stosują się do niego przepisy o handlu internetowym dla towarów (świadczeń)wykonywanych na indywidualne zamówienie .

5 Przed 25.12 .2014r : Przysługujący 10 dniowy zwrot pokrowca bez podawania przyczyn jest możliwy ale tylko po wcześniejszego porozumieniu się ze sprzedawcą ,przed zakupem . O wyłączeniu prawa do odstąpienia od umowy mówi  Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.) 

Rozdział 2
art10 .
3. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

  - Po 25.12.2014 r :  Przysługujący 14 dniowy zwrot pokrowca bez podawania przyczyn jest możliwy ale tylko po wcześniejszego porozumieniu się ze sprzedawcą przed zakupem . O wyłaczeniu prawa odstępstwa od umowy przy przedmiotach wykonywanych pod indywidualne potrzeby klienta  mówi  ustawa z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta :

Art 38 Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach Allegro nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:              1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;


6 Przy składaniu zamówienia klient potwierdza że zapoznał się i akceptuje regulamin.

7 Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym w przypadku płatności przelewem. W przypadku płatności za pobraniem jest ustalana z klientem podczas kontaktu telefonicznego lub poprzez pocztę e-mail

8 Uszycie i wysyłka pokrowca następuje w przeciągu maksymalnie 7 a większej ilości pokrowców 30 dni roboczych od rozpoczęcia realizacji zamówienia.

9 Ochrona danych osobowych:  zgodnie z wymogami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, Państwa dane będą przez nas przetwarzane wyłącznie do celów związanych z zamówieniem produktów w naszym sklepie i nie będą udostępniane żadnym podmiotom zewnętrznym.

10 Każdemu konsumentowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji .Reklamację należy składać drogą elektroniczną na adres : tapicer@cisek.net.pl lub pisemnie na adres podany jak siedziba firmy na początku regulaminu .Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie nie później niż 14 dni od jej otrzymania .odpowiedź na reklamację zostanie przesłana pod wskazany adres .Kupujący ma także dostęp do takich procedur jak możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim  w Rzeszowie ul. 8-ego Marca 5, 35-959 Rzeszów Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl  .

11 W sprawach nie uregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz odpowiednie przepisy regulujące handel internetowy.